Mgr. Daniel Orgoník, DiS.

Bachelor's thesis

Pitný režim jako součást regenerace

Drinking regime as a part of regeneration
Abstract:
Orgoník Daniel: Pitný režim jako součást regenerace. Bakalářská práce. MU FSpS, Brno 2007. Práce je zaměřena na popsání důležitosti pitného režimu jako součásti regenerace. Především jsou rozebrány vhodné a nevhodné nápoje pro sport.Zároveň jsou zde zmíněny problémy dehydratace a hyperhydratace.
Abstract:
Orgoník Daniel: Drinking regime as a part of regeneration. Bachelor thesis. MU FSpS, Brno 2007. The work target the importance of drinking regime as a part of regenaration. Above all it analyses suitable and unsuitable drinks for sport. It explains problems of dehydratation and hyperhydratation, as well.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport