Adam Kučera

Bachelor's thesis

Costs of cloud IAAS in businesses

Náklady využívání cloudových IaaS služeb v podnicích
Abstract:
Cloud computing přináší malým i velkým podnikům mnoho možností, které mohou využít pro snížení nákladů na svou IT infrastrukturu. Tato práce popisuje klíčové koncepty cloud computingu a jeho hlavní výhody a nevýhody pro firmy. Práce porovnává různé poskytovatele IAAS služeb a nabízí framework, kterým mohou podniky porovnávat nákladovost své původní IT infrastruktury s náklady Infrastructure as a Service …more
Abstract:
Cloud computing brings many possibilities for businesses, large or small, which they can leverage for reduction of their IT infrastructure costs. This thesis presents the key concepts of cloud computing and its main advantages and disadvantages for enterprises. It compares different cloud IAAS providers and presents a framework for comparison of classic on-premises infrastructure costs and Infrastructure …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: Miroslav Lorenc
  • Reader: Karel Koliš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53923