Bc. Klára Mikulová

Master's thesis

Bariérová ošetřovatelská péče jako prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči

Barrier nursing for the prevention of healthcare associated infections in intensive care
Abstract:
Diplomová práce je zpracována na téma Bariérová ošetřovatelská péče jako prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická, jejímž cílem bylo seznámit se s problematikou nozokomiálních nákaz zahrnující jejich charakteristiku, rozdělení, zdroje, přenos, klinický projev, současné nejvýznamnější původce, prevenci apod. Dále se teoretická …more
Abstract:
The Master thesis is elaborated on the topic Barrier Nursing Care for Prevention of Health Care-Associated Infections in Intensive Care. Thesis is divided into two main parts. The first theoretical part deals with the topic of Health Care-Associated Infections including their description, distribution, sources, transmission, clinical manifestation, current most important causative agents, prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Saibertová
  • Reader: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta