Lenka Šústová

Disertační práce

ORGANIZATIONAL CULTURE, ITS TRANSFER AND INFLUENCE ON HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC (RETAILING CASE STUDY)

Organizačná kultúra, jej prenos a pôsobenie na manažment ľudského kapitálu v ČR (prípadová štúdia z oblasti retailingu)
Anotace:
Předkládaná práce se zaměřuje na organizační kulturu české pobočky mezinárodní retailové firmy a na základě dosažených výsledků navrhuje manažerský styl, který by měl napomoci vytvořit z organizační kultury konkurenční výhodu. Předpokládá se, že ne jenom národy nebo země, ale také firmy mají svou specifickou kulturu. Dle Scheina není tato kultura chápána pouze jako viditelné artefakty, ale zahrnuje …více
Abstract:
The present thesis looks into the organizational culture of the Czech subsidiary of an international retail company and, based on the findings, it suggests a managerial style that would make organizational culture a competitive advantage. It is supposed that not only nations or countries but also companies have distinctive culture, understood as, following Schein, not just visible artefacts but also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Dana Zadražilová
  • Oponent: Miroslava Zamykalová, Nahal Yousefian

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/59279