Bc. Hana Březinová

Diplomová práce

Organizační kultura chtěná a aktuální: Efekt diskrepance na spokojenost zaměstnanců

The effect of organizational culture on employees' engagement in a specific organization
Anotace:
Cílem této práce je zjistit na vzorku zaměstnanců konkrétní společnosti podnikající v oblasti maloobchodu, jaká je jejich pracovní spokojenost a jak je ovlivněna vnímáním organizační kultury zaměstnanci. Výzkum kombinuje kvalitativní přístup a on-line dotazník. Cílem této práce je najít pomocí statistických analýz prvky organizační kultury, které souvisí se spokojeností zaměstnanců a zjistit, na kolik …více
Abstract:
The objective of this thesis is to identify employees’ job satisfaction and how it is influenced by the corpo-rate culture of a specific retail company. The research combines qualitative approach and an online ques-tionnaire. The aim of this thesis is to find through statistical analysis the elements of the organizational culture that relate to the employee satisfaction and find out how much is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií