Bc. Lenka Kudličková

Bakalářská práce

Finanční kontrola v organizaci veřejného sektoru

Financial control in public sector
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční kontroly v organizaci veřejného sektoru. Teoretická část popisuje obecné informace týkající se kontrolního systému v ČR a systému finanční kontroly. V praktické části je popsán vnitřní kontrolní systém organizace a zpracován pomocí procesního přístupu návrh pravidel předběžné řídící kontroly pro požadavkový systém organizace.
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is a financial control in the organization of the public sector. The theoretical part of the thesis deals with general information about control system in the Czech Republic and system of financial support. The practical part is focused on description of internal control system of the organization and processed using a process approach, proposal of preliminary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jana Marková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting