Mgr. Jan Štefáček

Bakalářská práce

Přezkoumávání hospodaření ÚSC

Review of Local Municipalities Management
Anotace:
Autor bakalářské práce osvětluje aspekty, které ho vedly ke zpracování bakalářské práce na téma: "Přezkoumání hospodaření ÚSC". Dále pokračuje charakteristikou základních a po té souvisejících institutů. Těžiště práce je v přezkoumávání hospodaření územními samosprávnými celky. Autor vychází především z právní úpravy zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a současně neopomíná další …více
Abstract:
Review of Local Municipalities Management, Review of Local Municipalities Management, Review of Local Municipalities Management (There are only "koncept" I will be continue).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa