Bc. Denisa Smělá

Bakalářská práce

Analýza antidepresiv pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

Analysis of antidepressant drugs by liquid chromatography - mass spectrometry
Anotace:
Práce se věnuje využití metody kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí při analýze antidepresiv. Charakterizuje principy metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie a popisuje možnosti jejich spojení. Dále se soustředí na diagnostiku depresivní poruchy a její léčbu pomocí antidepresiv. Zaměřuje se také na terapeutické monitorování hladin antidepresiv, ke kterému …více
Abstract:
This thesis deals with the use of liquid chromatography-mass spectrometry method for antidepressants analysis. It characterizes principles of high-performance liquid chromatography and mass spectrometry and describes their merging. It focuses on the therapeutic drug monitoring of antidepressants, which liquid chromatography-mass spectrometry can be used for.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Václav Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smělá, Denisa. Analýza antidepresiv pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická