Mgr. Olga Vondálová Blanářová, Ph.D.

Disertační práce

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
Anotace:
Platinové komplexy patří mezi nejčastěji používané chemoterapeutické látky v léčbě nádorů. Jejich použití v terapii je ale často provázeno závažnými nežádoucími účinky a výskytem vnitřní nebo získané rezistance nádorových buněk. S cílem předejít těmto komplikacím jsou proto vyvíjeny a testovány nové preparáty různých struktur a vlastností. Jedním z takových komplexů je nový platinový derivát. komerčně …více
Abstract:
Platinum compounds belong to the most commonly used drugs in the therapy of solid tumors. Their application is often hampered by incidence of severe side effects and inherent or acquired cancer cell resistance. To forewent these drawbacks, numerous platinum complexes of various structures and characteristics have been synthesized and tested to find desired properties. Among them, a platinum(IV) complex …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta