Mgr. Olga Vondálová Blanářová, Ph.D.

Doctoral thesis

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors

New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
Abstract:
Platinové komplexy patří mezi nejčastěji používané chemoterapeutické látky v léčbě nádorů. Jejich použití v terapii je ale často provázeno závažnými nežádoucími účinky a výskytem vnitřní nebo získané rezistance nádorových buněk. S cílem předejít těmto komplikacím jsou proto vyvíjeny a testovány nové preparáty různých struktur a vlastností. Jedním z takových komplexů je nový platinový derivát. komerčně …more
Abstract:
Platinum compounds belong to the most commonly used drugs in the therapy of solid tumors. Their application is often hampered by incidence of severe side effects and inherent or acquired cancer cell resistance. To forewent these drawbacks, numerous platinum complexes of various structures and characteristics have been synthesized and tested to find desired properties. Among them, a platinum(IV) complex …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
  • Reader: doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta