Bc. Helena Matulová

Diplomová práce

Recyklace odpadu uměním: příklady užití odpadu ve výtvarném umění 20. století

Waste recycling art: examples of the use of waste in the visual arts of the 20. century
Anotace:
Hlavním tématem práce je využívání odpadového materiálu ve vybraných výtvarných uměleckých dílech 20. století. Autorka textu se nejprve obecněji zabývá definicí odpadového materiálu, historickým vývojem jeho použití a třídění a také uvědoměním jeho estetičnosti – například v literatuře. Následují kapitoly zabývající se konkrétněji vybranými autory a díly. Jednotliví tvůrci a jejich díla jsou rozděleni …více
Abstract:
The main theme of this work is the use of waste materials in selected works of art 20th century. The author of the text first generally deals with the definition of waste material, the historical development of the application and screening and awareness of aesthetics - for example in the literature. The chapters dealing specifically with selected authors and works. Individual authors and their works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia