Zuzana Tesařová

Bakalářská práce

Sexualita a prostituce u dětí a mladistvých napříč kontinenty

Sexuality and prostitution among children and adolescents across the continents
Anotace:
Práce je věnována problematice sexuality a prostituce především u dětí a mladistvých v rámci světových kontinentů, kromě Antarktidy, a také v rámci České republiky. Část práce se zabývá tématy, jako je vymezení základních pojmů, dějiny prostituce a vývoj názorů na prostituci a sexualitu. Další části rozebírají současnou situaci, komunikaci o sexualitě či prostituci a malá část je také věnována legislativě …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the issue of sexuality and prostitution, mainly of kids and youth, in world continents, except of Antarctica and also in the Czech Republic. Part of the thesis looks to topics such as definition of basic terms, history of prostitution and evolution of opinions for prostitution and sexuality. Other parts examine present situation, communication about sexuality or prostitution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tesařová, Zuzana. Sexualita a prostituce u dětí a mladistvých napříč kontinenty. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická