Anna Fišerová

Bachelor's thesis

Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie

Fashion blogs as a platform for marketing communications: a case study
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je na vybraných případech instagramových účtů identifikovat a popsat marketingové nástroje, které jsou používány českými influencery. Teoretická část se zaměřuje na moderní přístupy marketingu, které bávají spjatá s online světem. Dále je pozornost věnována blogosféře, jsou zmíněny typy blogů, formy spolupráce a přechod od blogů k sociálním sítím. Následně jsou popsány konkrétní …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on selected instruments that are related to Czech influencers. The theoretical part is focuses on a modern approach to marketing, which concerns the online marketing. Next is the focus on blogs there are mentioned as types of blogs, forms of collaboration, and the transition from blogs to social networks. Subsequently, specific social networks (especially Instagram) …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Michal Šimůnek
  • Oponent: Klára Šimůnková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76354