Bc. Martin Chrt

Bakalářská práce

Product placement a jeho využití v integrované marketingové komunikaci

Product placement and its use in integrated marketing communications
Anotace:
Hlavním cílem práce je vyhodnocení účinnosti PP pro konkrétní firmu. Prvním dílčím cílem práce je formulačně a terminologicky sjednotit danou problematiku PP v rámci marketingu a vytvořit jednotnou synergickou komunikační formu vyjadřování. Druhým dílčím cílem je ekonomické vyhodnocení PP s porovnáním s ostatními nástroji komunikačního mixu a prověřit tento nástroj dle metrik efektivity. Další část …více
Abstract:
The primary target of the bachelor thesis is to evaluate PP efficiency for a specific company. One of the secondary targets is to unify the issues of PP and to create a synergistic expression form. The other of the secondary targets is to verify PP in comparison with the other tools of communication mix and to verify this tool by using metrics of effectiveness. Another part of the bachelor thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní