Bc. Lukáš Petřík

Master's thesis

Knowledge management

Knowledge Management
Abstract:
Předložená práce se zabývá problematikou práce s daty, informacemi a znalostmi a to specifickou složkou knowledge managementem. Práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část obsahuje jednoduché zamyšlení, proč bylo zvoleno dané téma a shrnuje očekávání v rámci této práce. Tvoří logický celek se závěrem. Druhá část práce se věnuje obecnému seznámení se vznikem a souvislostmi pojmu knowledge management …more
Abstract:
This thesis is focused in problematic connected on work with data, information and knowledge therefore a specific part called knowledge management. Work is divided in to five main parts. First part include simple thoughts about, why this topic and summarize presumptions in this thesis. Compose logical block with summary. Second part is focused on general introduction and origin based for concept of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Jiří Jelínek
  • Reader: Ing. Vlasta Prokopová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Information Technologies and Management