Bc. Alexandra Čechová

Bachelor's thesis

Rozvoj komunikačních schopností dítěte s poruchou autistického spektra a sluchovým postižením

Development of the Communication Skills in the Case of Child with Autism Spectrum Disorders and Hearing Impairment
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o rozvoji komunikačních dovedností dítěte s poruchou autistického spektra a sluchovým postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole je popsána charakteristika a klasifikace poruch autistického spektra, metody komunikace a možnosti vzdělávání dětí s autismem. Druhá kapitola popisuje sluchové postižení, jeho rozdělení, komunikační systémy …viac
Abstract:
Bachelor thesis discusses the development of communication skills in the case of child with autism spectrum disorders and hearing impairment. The work is divided into theoretical and practical part. The first chapter describes the characteristics and classification of autism spectrum disorders, methods of communication and education of children with autism. The second chapter describes hearing impairment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta