Martin HUŇADY

Bachelor's thesis

Politický marketing strany ANO

Political marketing party ANO
Abstract:
Hlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout analýzu politického marketingu hnutí ANO. Důraz je kladen hlavně na předvolební kampaň, která probíhala v roce 2013. Část práce, která se věnuje předvolební kampani je z hlediska přehlednosti rozdělena do několika částí, a to na sociální sítě a online marketing, kontaktní kampaň, outdoorovou kampaň a na jiné formy kampaně. Práce zároveň popisuje …more
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to provide an analysis of political marketing of ANO. The emphasis is placed primarily on the election campaign, which took place in 2013. The part of the work, which is focused on the election campaign in terms of clarity is divided into several parts, which are the social networking and online marketing, contact campaign, outdoor campaign and other forms of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUŇADY, Martin. Politický marketing strany ANO. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/