Bc. Petra Hnátová

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců ve firmě

Motivational tools and their impact on work performance of employees in the company
Abstract:
Diplomová práce se zabývá motivačními nástroji a jejich vlivem na výkonnost zaměstnanců ve společnosti Česká lékárna holding, a.s. Cílem této práce je analyzovat veškeré činnosti a informace týkající se této problematiky. Na základě zjištěných poznatků budu definovat silné a slabé stránky a chci navrhnout určité změny, které by vedly k jejich minimalizaci. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické …more
Abstract:
The thesis deals with motivational tools and their impact on the performance of employees at Česká lékárna holding, a.s. The aim of this study is to analyse all activities and information related to this issue. Based on the findings identify the strengths and weaknesses and suggest some changes that would lead to minimize them. This thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní