Bc. Sára Adamcová

Diplomová práce

The factors influencing employee motivation and performance in organizations

Faktory ovlivňující motivaci a výkon zaměstnanců v organizacích
Anotace:
Cílem této práce je popsat a zhodnotit faktory ovlivňující motivaci a výkon zaměstnanců v nadnárodní společnosti Atlas Copco. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury vysvětlující motivaci a výkon zaměstnanců, která je spojena i se systémem hodnocení a odměňování ve společnosti. V praktické části je představena vybraná společnost, dále je popsána současná situace a je proveden, …více
Abstract:
The aim of this work is to describe and evaluate factors which influence employee motivation and performance in a multinational company Atlas Copco. The theoretical part focuses on a review of professional literature explaining employee motivation and performance, which is also linked to a company’s evaluation and reward system. In the practical part, the selected company is introduced, current situation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.
  • Oponent: Klára Brožovičová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions