Bc. Petra Hnátová

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců ve firmě

Motivational tools and their impact on work performance of employees in the company
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá motivačními nástroji a jejich vlivem na výkonnost zaměstnanců ve společnosti Česká lékárna holding, a.s. Cílem této práce je analyzovat veškeré činnosti a informace týkající se této problematiky. Na základě zjištěných poznatků budu definovat silné a slabé stránky a chci navrhnout určité změny, které by vedly k jejich minimalizaci. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické …viac
Abstract:
The thesis deals with motivational tools and their impact on the performance of employees at Česká lékárna holding, a.s. The aim of this study is to analyse all activities and information related to this issue. Based on the findings identify the strengths and weaknesses and suggest some changes that would lead to minimize them. This thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní