Aneta Gabašová

Bakalářská práce

Východiska snižování byrokratické zátěže v regionální samosprávě ČR

Bases of Reducing Administrative Burdens in the Regional Self-Government of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá východisky pro snižování byrokratické zátěže v regionální samosprávě České republiky. V práci objasňuji pojem samospráva a její vývoj a s ní spojené další pojmy jako je obec a kraj. Charakterizuji pojem byrokracie a její vývoj, včetně názorů na ni. Porovnávám klady a zápory byrokracie. Dále se zaměřím na dosavadní přístupy ve snižování byrokratické zátěže. Jaké jsou existující …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the bases of reducing administrative burdens in the regional self-government of the Czech Republic. I explain the concept of self-government and its development and associated other terms such as municipality and region. I characterize the notion of bureaucracy and its historical development, including opinions about it. I compare positives and negatives of bureaucracy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gabašová, Aneta. Východiska snižování byrokratické zátěže v regionální samosprávě ČR. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma