Bc. Ladislav Klajl

Diplomová práce

Implementace proprietárního informačního systému pro vybranou firmu

Implementation of proprietary information system for the concrete company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro konkrétní firmu. Cílem práce je funkční systém pro centrální uložení dat o klientech vybrané firmy a jejich projektech. Základním výstupem systému je přehled rentability projektů na základě tržeb a nákladů. Po úspěšném otestování a nasazení bude systém dále vyvíjen.
Abstract:
The thesis is engaged in design and implementation of information system for concrete company. The aim of work is to create functional system for central storage of data about clients of concrete company and also about its projects. Primary output of the system is overview of projects? profitability based on income and costs. After successfull testing and setting the system will be still developed …více
 

Klíčová slova

systém analýza návrh implementace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klajl, Ladislav. Implementace proprietárního informačního systému pro vybranou firmu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky