Bc. Danuše Platková

Diplomová práce

Vliv hyperkinetické poruchy na kvalitu života jedince

Effects of hyperkinetic disorders on the quality of human life
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku hyperkinetické poruchy. Jejím hlavním záměrem bylo analyzovat do jaké míry může porucha ovlivňovat kvalitu života takto diagnostikovaného člověka. Práce je koncipována do čtyř kapitol, přičemž teoretickou část tvoří první tři, jež jsou v takovém rozsahu, aby v nich uvedené poznatky tvořily nezbytný základ pro orientaci v celé problematice a zároveň sloužily …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the problems of hyperkinetic disorder. Its main aim is to analyse how much this syndrome may influence the quality of life of an individual. The thesis consists of four chapters. The first three ones are theoretical and the information included forms a necessary basis for the orientation in this problematics. Things mentioned in the theoretical part should also serve as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta