Bc. Danuše Platková

Master's thesis

Vliv hyperkinetické poruchy na kvalitu života jedince

Effects of hyperkinetic disorders on the quality of human life
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku hyperkinetické poruchy. Jejím hlavním záměrem bylo analyzovat do jaké míry může porucha ovlivňovat kvalitu života takto diagnostikovaného člověka. Práce je koncipována do čtyř kapitol, přičemž teoretickou část tvoří první tři, jež jsou v takovém rozsahu, aby v nich uvedené poznatky tvořily nezbytný základ pro orientaci v celé problematice a zároveň sloužily …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the problems of hyperkinetic disorder. Its main aim is to analyse how much this syndrome may influence the quality of life of an individual. The thesis consists of four chapters. The first three ones are theoretical and the information included forms a necessary basis for the orientation in this problematics. Things mentioned in the theoretical part should also serve as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta