Lenka Oláhová

Bachelor's thesis

Gender analýza a gender role v knihách Betty MacDonaldové "Vejce a já" a "Kdokoliv může dělat cokoliv"

Gender analysis and gender roles in "The Egg and I" and "Anybody Can Do Anything" by Betty MacDonald
Abstract:
This work is aimed to explain the central importance of gender analysis and to investigate gender roles, social status and economic position of women in the United States of America in the first half of the 20th century. Another aim of this paper is to demonstrate representation of such roles and positions of women in two books by Betty MacDonald The Egg and I and Anybody Can Do Anything.
Abstract:
Tato práce je zaměřena na vysvětlení zásadního významu genderové analýzy a zkoumání genderových rolí, sociální statutu a ekonomického postavení žen ve Spojených státech amerických v první polovině 20. století. Dalším cílem této práce je demonstrovat ukázky těchto rolí a postavení žen ve dvou knihách od Betty MacDonald Vejce a já a Kdokoli může dělat cokoli.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: Daniel Paul Sampey, MFA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Oláhová, Lenka. Gender analýza a gender role v knihách Betty MacDonaldové "Vejce a já" a "Kdokoliv může dělat cokoliv". Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická