Ing. Kateřina Bajerová

Bakalářská práce

Účetní metoda tvorby rezerv a opravných položek a jejich dopad do ekonomiky firmy

Accounting method of reserve and rectifying item creation and its impact on the firm economy
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku tvorby vnitřního předpisu a účtování rezerv a opravných položek konkrétní firmy v roce 2006. Obsahuje možné tituly pro vznik těchto položek a popisuje postup jejich uplatnění.
Abstract:
This Bcwork solues internal rules creation and reserve and rectifying item accounting of a concrete firm in the year 2006. It contains possible titles for the formation of theie items and it describes their realisation procedure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Lenka Prášková
  • Oponent: Ing. Petr Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting