Vladimíra Vokráčková

Bakalářská práce

Kompenzační strategie pro dospělé studenty s dyslexií zaměřené na rozvoj dovednosti čtení s porozuměním v cizím jazyce.

Compensation strategies for adult learners with dyslexia aimed at developing reading comprehension skills in a foreign language.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dospělými jedinci s dyslexií a problémy se čtením s porozuměním v cizím jazyce. Teoretická část charakterizuje dyslexii jako specifickou poruchu učení a popisuje její příčiny a projevy. Objasňuje, jak se dyslexie promítá do čtení s porozuměním a charakterizuje jednotlivé složky čtení s porozuměním v cizím jazyce. V praktické části jsou vedeny polostrukturované rozhovory s …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with adults with dyslexia and their problems with reading comprehension. The theoretical part of the thesis provides characteristics of dyslexia as a specific learning disability and describes its individual features, causes and manifestations. It provides clarification on how dyslexia affects reading comprehension in a foreign language and describes the individual components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kozáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College