Stanislav Tripes

Disertační práce

Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club

Vnímání strategického plánovacího procesu ve sportovním prostředí a jeho vliv na výkonnost sportovního klubu
Anotace:
Cílem této práce je, jak manažeři neziskových sportovních klubů vnímají kroky procesu tvorby strategie, jaké manažerské přístupy a dovednosti v rámci procesu strategického plánování využívají a jak jejich vnímání ovlivňuje výkonnost organizace. Do výzkumu bylo zařazeno téměř 8 000 neziskových sportovních organizací (NPSO) spojených s vybranými národními sportovními svazy. Ke zpracování byl využit explanatorní …více
Abstract:
The purpose of this study is to address how NPSO managers perceive the steps of the strategy formulation process, managerial approaches, and skills within the strategic planning process and how these perceptions impact organisational performance. The number of non-profit sports organisations (NPSOs) associated under selected national sports governing bodies in the Czech Republic is almost 8,000. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Pavel Štrach, Irena Slepičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74834