Theses 

Ústavní limity zkráceného přípravného řízení a hlavního líčení ve zjednodušeném řízení z hlediska práva na obhajobu – Mgr. Zdeněk Michora

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Zdeněk Michora

Diplomová práce

Ústavní limity zkráceného přípravného řízení a hlavního líčení ve zjednodušeném řízení z hlediska práva na obhajobu

Constitutional Limits of Summary Pre-Trial Proceeding and Simplified Proceeding Before the Court from the Point of View of the Right of Defence

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá zkráceným přípravným řízením a navazujícím hlavním líčení ve zjednodušeném řízení z hlediska realizace práva na obhajobu. Po vymezení pojmu, významu a vývoji práva na obhajobu se práce zaměřuje na kritickou analýzu problémových bodů zkráceného přípravného řízení a navazujícího hlavního líčení ve zjednodušeném řízení prizmatem všech sfér ochrany práva na obhajobu, kterými jedinec v jurisdikci ČR disponuje.

Abstract: This thesis is concerned with the right of defence during a summary pre-trial proceeding and related simplified proceeding before the court. After definition and historical introduction of the right of defence this thesis critically analyses critical issues of summary pre-trial proceedings and related simplified proceeding before the court from the point of view of the right of defence and also deals with the fact how the right of defence safeguarded is.

Klíčová slova: právo na spravedlivý proces, fair trial, právo na obhajobu, right of defence, trestní řízení, criminal procedure, zkrácené přípravné řízení, summary pre-trial proceeding, hlavní líčení ve zjednodušeném řízení, simplified proceeding before the court

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz