Tomáš HALAMA

Bakalářská práce

Přenositelnost aplikací mezi OS Android, iOS a Windows Phone

Application portability among OS Android, iOS and Windows Phone
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání a zhodnocení nástrojů, které umožňují multiplatformní vývoj. V bakalářské práci je popsán postup vývoje ukázkové aplikace, vytvořené nástrojem Xamarin. V této práci je srovnána základní typologie tří vybraných multiplatformních nástrojů Xamarin, Appcelerator Titanium a Gluon Mobile.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the comparison and evaluation of tools which allows multiplatfrom development. In the bachelor thesis it is described the process of development of the sample project developed by Xamarin. This thesis compares the basic typology of three multiplatform tools Xamarin, Appcelerator Titanium and Gluon Mobile.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kropík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALAMA, Tomáš. Přenositelnost aplikací mezi OS Android, iOS a Windows Phone. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika