Bc. Rebeka Maria Kasapidu

Diplomová práce

Oděv jako znak subkultur osmdesátých let 20. století: metodické listy pro výuku výtvarné výchovy

Clothing as a sign of subcultures of the 1980s: methodical sheets for an art education
Anotace:
Magisterská diplomová práce je věnována tématu odívaní subkultur 80. let 20. století v kontextu vyučovacího předmětu výtvarná výchova. Cílem práce je navrhnout soubor metodických listů, jenž přiblíží žákům jak problematiku subkultur, tak i význam oděvu, pomocí kterého lze okolí sdělovat své postoje, názory a ideologie. Práce se tak stává příspěvkem do okruhu metodických listů k vyučování výtvarné výchovy …více
Abstract:
Focus of this master diploma thesis is area of clothing of subcultures of the 1980s put into the context of art education. The aim of the thesis is to propose a set of methodical sheets that will introduce to students the issue of subcultures, as well as the meaning of clothing, through which we can communicate our attitudes, opinions and ideologies. The work thus becomes a contribution to the methodical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Koudelková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy