Bc. Kristína Zluková

Bakalářská práce

Anglicismy v ruských textech z oblasti ekonomiky a bankovnictví

Anglicisms in Russian texts from the Sphere of Economics and Banking
Anotace:
Cílem této bakalářské práce s názvem „Anglicismy v ruských textech z oblasti ekonomiky a bankovnictví“ bylo provést analýzu ruské terminologie daného oboru, která má původ v anglickém jazyce. Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku slovní zásoby, terminologie, internacionalizace, cizojazyčných vlivů a adaptace cizích slov v …více
Abstract:
The aim of this study "Anglicisms in Russian texts from the Sphere of Economics and Banking" is to analyze terminology of the given field, which originated in English language. This thesis is divided into two parts – a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the characteristics of vocabulary, terminology, internationalization, foreign language influences and the adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Yevheniya Pancheshna

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta