Ivana Tydlačková

Diplomová práce

Hodnocení bonity vybrané obce

Solvency Assessment of Selected Municipality
Anotace:
Diplomová práce „Hodnocení bonity vybrané obce“ se zabývá vyhodnocením bonity obce Valašské Meziříčí v letech 2010 – 2012.. V teoretická části jsou představeny nejdůležitější právní předpisy týkající se obcí. Je zde vysvětleno co je to obec a jaké jsou její povinnosti. Dále je zde představen rozpočtový proces , členění rozpočtové skladby a jsou představeny všechny metody pro hodnocení bonity obce. …více
Abstract:
This diploma thesis assesses solvency of a municipality Valašské Meziříčí between years 2010 and 2012. A theoretical part of this work explains the term municipality and lists its obligations. The most important laws and regulations regarding municipalities are presented. A budgeting process, segmentation of the budget and subsequently three methods for assessing solvency are discussed. A practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Lenka Stromšíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně