Bc. Viktorie Odehnalová

Bakalářská práce

Desková hra jako prostředek výtvarné výchovy

Board Game as an Instrument of the Art Education
Anotace:
Bakalářská práce je koncipována jako umělecko-pedagogický projekt doprovázený teoretickou studií. Tématem je desková hra jako prostředek výtvarné výchovy. Teoretická část se zabývá hrou, učení pomocí hry a deskovou hrou. Praktická část popisuje tvorbu didaktické deskové hry a pozorvání, jež proběhlo v rámci testování hry samotné.
Abstract:
The bachelor thesis is conceived as an artistic-pedagogical project accompanied by a theoretical study. The theme is board game as a means of art education. The theoretical part deals with the game, learning through play and board play. The practical part describes the creation of a didactic board game. Part of the practical part is also observation when testing the game itself
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: MgA. Matěj Smetana, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta