Radek Zatloukal

Bachelor's thesis

Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.

Prevention of Risk in the Zlinstav,a.s. Company
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence rizik ve vybrané společnosti Zlínstav, a.s. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy týkající se problematiky prevence rizik. V praktické části bude provedena analýza SWOT, kterou budou prověřeny interní procesy podniku a opatření vedení společnosti k předcházení vzniku rizik. Následně …viac
Abstract:
This bachelor's thesis engages in prevention of risks in Zlínstav a.s. company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical section are described the basic terms related to risk prevention. In the practical section will be performed analysis of SWOT. By this analysis will be checked internal processes of organization and this organization's management's measures to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zverejniť od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zatloukal, Radek. Prevence rizik ve firmě Zlínstav a.s.. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Process Engineering / Technological Equipment