Kateřina Svobodová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity v daňové praxi podniků

employee benefits in tax practice of business
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika zaměstnaneckých benefitů z daňového hlediska. Úvodní část popisuje zaměstnanecké benefity obecně, právní úpravu, členění zaměstnaneckých benefitů a daňový režim vybraných zaměstnaneckých benefitů. V analyticko-praktické části je navržen zaměstnavateli, fyzické osobě, daňově nejvýhodnější benefit pro jeho zaměstnance. Ve druhé části je provedena analýza poskytovaných …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the case of employee benefits from a tax point of view. The introductory part describes employee benefits in general, legal regulations, breakdown employee benefits nad tax treatment of selected employee benefits. In the analytical-practical part is proposed to the employer the natural person, to the most valuable benefit for his employees. The second part is an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Sládek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování