Bc. Pavla Hovorková

Diplomová práce

Vymáhání daňových nedoplatků v praxi

Recovery of Tax Arrears in Practice
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám vymáháním daňových nedoplatků na úrovni obcí z pohledu správce daně. Analyzuji též vhodnost a dostatečnost jednotlivých způsobů vymáhání realizovanými obcemi a upozorňuji na dílčí nedostatky v právní úpravě. Stěžejní část mé práce tvoří rozbor jednotlivých způsobů provedení daňové exekuce a dalších způsobů vymáhání, jako je insolvenční řízení, přihlašování nedoplatků …více
Abstract:
In my dissertation, I am concerned with municipal back tax enforcement from the tax administrator´s perspective. I also analyse the appropriateness and sufficiency of the individual means of enforcement realised by municipalities and point to partial defects in legislation. The fundamenatal part of my dissertation consists of individual methods of tax execution analysis and other means of enforcement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa