Karolína GRAFOVÁ

Bachelor's thesis

Edukace pacienta v oblasti paliativní péče

Education of patient in palliative care
Anotácia:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a realizovat edukační proces u klientů v domově pro seniory. Porovnat jejich znalosti formou vědomostního testu před edukací a po skončení edukačních lekcí v časovém rozestupu a zjistit efektivitu edukace. Metodika: Praktická část se zabývá vytvořením edukačního procesu u vybraných klientů v domově pro seniory. Realizace probíhala v domově pro seniory v Komorní …viac
Abstract:
Objective: The aim of the thesis was to establish and execute educational process with clients of the senior house. Compare their knowledge through epistemic test before and after education at interval of times and also to determine the effectiveness of education. Methodology: Practical part deals with creation of the education proces of certain clients. The execution took place in the senior house …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRAFOVÁ, Karolína. Edukace pacienta v oblasti paliativní péče. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta