Karolína GRAFOVÁ

Bachelor's thesis

Edukace pacienta v oblasti paliativní péče

Education of patient in palliative care
Abstract:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit a realizovat edukační proces u klientů v domově pro seniory. Porovnat jejich znalosti formou vědomostního testu před edukací a po skončení edukačních lekcí v časovém rozestupu a zjistit efektivitu edukace. Metodika: Praktická část se zabývá vytvořením edukačního procesu u vybraných klientů v domově pro seniory. Realizace probíhala v domově pro seniory v Komorní …more
Abstract:
Objective: The aim of the thesis was to establish and execute educational process with clients of the senior house. Compare their knowledge through epistemic test before and after education at interval of times and also to determine the effectiveness of education. Methodology: Practical part deals with creation of the education proces of certain clients. The execution took place in the senior house …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRAFOVÁ, Karolína. Edukace pacienta v oblasti paliativní péče. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta