Lucie HRADECKÁ

Bakalářská práce

Obraz renesanční ženy na pozadí historického dramatu. Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara

Reflection of Renaissance woman on a background of historical drama. The Taming of the Shrew by William Shakespeare
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza originálního i překlady zprostředkovaného textu divadelní hry Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy z pohledu gender history. První kapitola je věnována vybraným aspektům týkajících se života ženy, které budou dále rozebírány ve třetí kapitole. Druhá kapitola je nastíněním společenské role alžbětinského divadla a postoje Williama Shakespeara k ženám. První …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is a gender history analysis of original and translated text of William Shakespeare's play The Taming of the Shrew. The first chapter is about selected aspects in a renaissance woman's life. These aspects will be entered into details in the third chapter. The second chapter shows a role of the Elizabethan theatre in English and European society and an attitude toward …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRADECKÁ, Lucie. Obraz renesanční ženy na pozadí historického dramatu. Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta