Bc. Anna Vitkovská

Diplomová práce

Zvyšovanie produktivty efektívnym riadením ľudských zdrojov

Increasing produktivty effective human resource management
Abstract:
VITKOVSKÁ, Anna: graduation thesis. Bank Institute University Praha, foreign university Banská Bystrica. Department of economy, evaluation, social sciences and law. Consultant: Prof. Ing. Anna Šatanová , Csc.. Year of habilitation: 2015 Number of pages 90 The goal of graduation thesis is the proposal for effective human resource management in the enterprise in relation to its productivity. First chapter …více
Abstract:
VITKOVSKÁ, Anna: Zvyšovanie produktivity efektívnym riadením ľudských zdrojov. Diplomová práca. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: Prof. Ing. Anna Šatanová, Csc.. Rok obhajoby: 2015 Počet strán 90 Cieľom diplomovej práce je návrh efektívneho riadenia ľudských zdrojov v sledovanom podniku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Marek Potkány, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK