Bc. Dominika Nachtneblová

Diplomová práce

Srovnání vlivu tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj hemodynamických a výkonnostních parametrů a hodnocení kvality života u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční

The comparison of a three-month combined training program of a development of hemodynamic and performance parameters and evaluation of the quality of life of women with chronic ischemic heart disease
Anotace:
Cílem studie bylo posoudit vliv tříměsíčního kombinovaného tréninku na vývoj výkonnostních parametrů (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg), kapacity transportního systému (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg), maximální síly u testu 1-RM a kvalitu života. Studie se zúčastnilo 21 žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Po ukončení rehabilitace došlo ke statisticky významnému zvýšení všech výkonnostních …více
Abstract:
The goal of the study was to come to conclusion how big is the influence of three months of intense combined training for the improvement of the power parameters (Wpeak, Wpeak/kg, WVT1, WVT1/kg), its influence to improve capacity of the transport system (VO2peak, VO2peak/kg, VO2VT1, VO2VT1/kg) improvement of the maximum strength in the 1-RM test and the quality of life. 21 women with chronical heart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce