Theses 

Motivace studentů středních škol ke studiu ruštiny – Kateřina Kyselová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Kyselová

Bakalářská práce

Motivace studentů středních škol ke studiu ruštiny

Motivation of High School Students to Study Russian Language

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá motivací studentů středních škol ke studiu ruského jazyka. Jedná se o teoreticko-empirickou práci. Teoretická část práce se podrobně zaměřuje na pojmy motivace, studenti středních škol, střední školy v České republice a ruský jazyk. Praktická část se věnuje analýze dat získaných z rozhovorů provedených se studenty dvou středních škol. Cílem bylo získat informace o motivaci ke studiu ruského jazyka středoškolských studentů.

Abstract: This bachelor thesis is concerned with motivation of high school students to study russian language. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part discusses in detail the motivation, high school students, high schools in the Czech Republic and the russian language. In the practical part we analyse the data acquired from dialogues performed with students of two high schools. The aim of the thesis was to gain information about motivation of high schools’ students to study russian language.

Klíčová slova: Motivace, vnitřní motivace, vnější motivace, studenti, střední školy, ruský jazyk, studium, cizí jazyk, druhý cizí jazyk, motivace ke studiu, studium ruského jazyka, Motivation, internal motivation, external motivation, students, high school, russian language, studying, foreign language, the second foreign language, motivation to study, studying of russian language

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Vlachová
  • Oponent: Mgr. Jana Boumová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz