Kateřina Kyselová

Bakalářská práce

Motivace studentů středních škol ke studiu ruštiny

Motivation of High School Students to Study Russian Language
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá motivací studentů středních škol ke studiu ruského jazyka. Jedná se o teoreticko-empirickou práci. Teoretická část práce se podrobně zaměřuje na pojmy motivace, studenti středních škol, střední školy v České republice a ruský jazyk. Praktická část se věnuje analýze dat získaných z rozhovorů provedených se studenty dvou středních škol. Cílem bylo získat informace o motivaci …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with motivation of high school students to study russian language. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part discusses in detail the motivation, high school students, high schools in the Czech Republic and the russian language. In the practical part we analyse the data acquired from dialogues performed with students of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Vlachová
  • Oponent: Mgr. Jana Boumová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta