Ing. Jiří HOLOŠKA

Disertační práce

Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security

Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na odhalování informací ukrytých do multimediálních souborů, především do obrázků. Informace (zprávy) byly ukryty pomocí steganografických metod, které jsou doplňkovou metodou kryptografie. Steganografie společně s kryptografií zvyšují výslednou bezpečnost přenášené zprávy, tj. snižují možnost kompromitace přenášených informací. Staré metody stegoanalýzy jsou postavené …více
Abstract:
The thesis is focused on revealing of hidden information presence in multimedia files, mainly in pictures. This hidden information (messages) was coded in by means of steganography which is an additional method of cryptography. Steganography causes a better security for messages and the detection of such a message is uneasy. Old fashioned detection methods are based on statistical attack upon discrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011
Zveřejnit od: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 2. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLOŠKA, Jiří. Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe