Theses 

Vzdělávání jako celoživotní proces – Ing. Michaela Ocetková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Michaela Ocetková

Bakalářská práce

Vzdělávání jako celoživotní proces

Education as Lifelong Process

Anotace: Bakalářská práce na téma Vzdělávání jako celoživotní proces se zaměřuje na důležitost studia pro dosahování pracovních úspěchů a seberealizaci v oborech, u kterých je nutné si neustále obnovovat a doplňovat znalosti. Cílem mé práce je poukázat na nezbytnost celoživotního vzdělávání. V práci se zabývám obecným pojetím vzdělávacího procesu, vzděláváním a vývojem společnosti pod vlivem vědecko-technického rozvoje vzdělávání a jeho proměn od 19. stol až do současnosti. Dále rozděluji vzdělávání podle jeho druhů a způsobů vzdělávání se. V dalších kapitolách rozebírám strukturální fondy EU, trendy ve vzdělávání včetně dodnes všeobecně uznávaného firemního managementu Tomáše Bati.

Abstract: This thesis on „Learning as lifelong process“ is aimed at importance of studying to achieve business success and self-realization in fields where it is necessary to constrantly renew and add informations. The objective of my thesis is to show the necessity of lifelong education. In this thesis I deal with the general concept of learning process, the education and progression of humanity under influence of scientific-technical development of learning and it´s changes from 19th century to the present time. I divide learning according to it´s training methods and types of learning. The next chapters analyze EU structural funds and trends in education including generally recognized corporate management of Tomas Bata.

Klíčová slova: vzdělávání, firemní kultura, strukturální fondy a vědecko-technický rozvoj. education, company culture, structural funds and scientific-technical development.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Antonín Charouzek
  • Oponent: Ing. Jaromír Řezáč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:02, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz