Zuzana DOLEŽELOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of Employee Selection and Adaptation System in Generali Pojišťovna a.s.

Analysis of Employee Selection and Adaptation System in Generali Pojišťovna a.s.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse current system of employee selection and adaptation in Generali Pojišťovna a.s. The first, theoretical part describes basic methods of employee recruitment, selection and adaptation according to information gathered from scholarly books. The second, analytical part focuses, apart from a short introduction of Generali, on individual processes of recruitment …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný systém výběru a adaptace zaměstnanců ve firmě Generali Pojišťovna a.s. První, teoretická část popisuje základní metody výběru, příjmu a adaptace nových zaměstnanců podle informací získaných z odborné literatury. Druhá, praktická část, se kromě krátkého představení pojišťovací společnosti Generali, zabývá konkrétními postupy vedoucích pracovníků Generali …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: 11199

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEŽELOVÁ, Zuzana. Analysis of Employee Selection and Adaptation System in Generali Pojišťovna a.s.. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi