Mgr. Šárka Handlová

Diplomová práce

Čtyřruční klavírní skladby vybraných klasicistních skladatelů českého původu z hlediska formy a společenského určení

Four-handed Piano Works Written by Czech Composers of Classicism-period from the Point of their Forms and Social Context
Anotace:
Cílem předkládané práce je hudební analýza čtyřručních klavírních skladeb, jejichž tisky se nachází ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Dále pak jejich zhodnocení a zasazení do společenského kontextu dané doby. Je poukázáno na rozdíly mezi malými sonátami instruktivního charakteru určenými pro domácí muzicírování a virtuózními Grande sonátami, které se uplatňovaly v šlechtických a měšťanských …více
Abstract:
The aim of the presented work is the analysis of the four-handed piano compositions from the turn of the 18th and 19th century, which are stored in the fund of the Moravian Library in Brno. The analysis mainly focuses on the assessment and contextualization of the presented compositions from the prospective of the former period. The contrast between small sonatas of instructive character, identified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta