Bc. Barbora Bretová

Bakalářská práce

Vztah mezi vybranými aspekty chování souvisejícího se zdravím, sociální oporou a životní spokojeností u seniorů v zařízeních sociálních služeb

The relationship between selected aspects of health behavior, subjective perceived social support and life satisfaction among elderly people living in social care facilities
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá chováním souvisejícím se zdravím v souvislosti s životní spokojeností a sociální oporou u seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb. Klade si za cíl zjistit, jak se mění takové chování s věkem a jak jeho jednotlivé aspekty souvisí se sociální oporou a životní spokojeností. Pro výzkum byl zvolen kvantitativní design, data byla sebrána dotazníkovým šetřením. Zapojilo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with health-related behavior in relationship with life satisfaction and social support among seniors living in social care facilities. It aims to find out how such behavior changes with age and how its individual aspects are related to social support and life satisfaction. Quantitative design was chosen for the research, data were collected by questionnaire survey. 107 respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Vyhnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta