Bc. Ivo KRATOCHVÍL

Diplomová práce

Smart Grids distribuční soustavy velkého průmyslového podniku

Smart Grids in distribution system of great electrical industry
Anotace:
Cílem této práce je představit pojem Smart Grids a porovnat tuto technologii se stávajícími. Dále pak popsat nové technologie, které se Smart Grids souvisejí. Koncept Smart Grids byl následně implementována do již existující lokální distribuční sítě ArcelorMittal Ostrava. Díky Smart Grids se tato lokální distribuční síť nejen zmodernizovala, ale stala i hospodárnější a bezpečnější. Výsledek této práce …více
Abstract:
The Master theses presents the concept of Smart Grids and compare this technology with current technology. Then describes new technologies which could be used in it. Smart Grids have been implemented into the local distribution network of ArcelorMittal Ostrava. This local distribution network with Smart Grids started to be much more modern, more efficient and safer. The result of the Master theses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍL, Ivo. Smart Grids distribuční soustavy velkého průmyslového podniku. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/