Mgr. Dana Skůpová

Diplomová práce

Dítě jako účastník řízení ve věcech domácího násilí

Child as a Participant of the Civil Proceedings in the Cases of Domestic Violence
Anotace:
V diplomové práci se zabývám instituty sloužícími obětem domácího násilí k jejich ochraně, samotným domácím násilím a procesní způsobilostí v občanském soudním řízení. Předmětem mé práce je kriticky analyzovat předběžné opatření podle § 76b občanského soudního řádu, vykázání podle zákona o Policii ČR a zákon o rodině.
Abstract:
This diploma work analyzes institutes t that help to protect victims of domestic violence. Domestic violence as such and legal capacity of participants in legal proceedings are also described in this work. The goal of this work is to critically analyze the preventive measure in accordance with § 76b of Civil Trial Act, banishing the aggressor in accordance with the Police Act and the Family Act.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta